Kierownictwo Szkół ZDZ w Radomiu
 
mgr inż. Katarzyna Kołodziejska Dyrektor Szkoły

mgr Jadwiga Kozieł Wicedyrektor szkoły
mgr Alicja Lament Wicedyrektor szkoły
mgr Elżbieta Wójtowicz Wicedyrektor szkoły

 

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1