IMG 1688podinspektor  Paweł Raczyński

główny specjalista ds. kształcenia w klasach mundurowych

 Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - swoją służbę zaczynał w OP KSP Warszawa , następnie pełnił służbę w KRP Lipsko, KP Iłża pełniąc służbę na stanowisku Kierownika Referatu Prewencji . Od 2005 roku Naczelnik Wydziału Patrolowo Interwencyjnego KMP w Radomiu, od 2008 roku Komendant Komisariatu I Policji w Radomiu . Wieloletni dowódca Kompanii NOP KWP z/s w Radomiu, dowódca pocztu sztandarowego KMP w Radomiu. Instruktor strzelania oraz sędzia  strzelectwa sportowego. Instruktor pierwszej pomocy. 

 

 

rafalkorczak

ppłk rez. ROBERT RUDZKI

ppłk rez. Robert Rudzki w 2002 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na kierunku logistyka i jako podporucznik Wojska Polskiego został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu technicznego w 75 dywizjonie rakietowym w Gliwicach. W kolejnych latach zajmował stanowiska służbowe w strukturach logistyki w 16 batalionie usuwania zniszczeń lotniskowych w Jarocinie oraz 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. W radomskich jednostkach pracował również na stanowiskach pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz oficera bezpieczeństwa teleinformatycznego. Służbę wojskową zakończył na stanowisku starszego specjalisty w wydziale koordynacji transportu lądowego w Szefostwie Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP.

Podczas swojej służby poszerzał swoją wiedzę na studiach podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku ochrona informacji niejawnych i danych osobowych. Uczestniczył też w licznych kursach związanych z logistyką, prawem zamówień publicznych, ochroną informacji niejawnych, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ochroną fizyczną i techniczną osób
i mienia. W latach 2013 – 2018, podczas czterech edycji międzynarodowych pokazów lotniczych Air Show, organizowanych w Radomiu był zastępcą szefa zespołu bezpieczeństwa naziemnego pokazów. Realizował również zadania w strukturach międzynarodowej Grupy Wsparcia Logistycznego NATO - Joint Logistics Support Group (JLSG HQ).

Posiada uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa oraz członka służby informacyjnej imprez masowych.

 

rafalkorczak

podkom. Wojciech Okoński

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją służbę w Policji pełnił w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu realizując zadania na wielu stanowiskach w pionie kryminalnym i prewncyjnym, m.in. jako:

- detektyw i specjalista Wydziału Kryminalnego,

- asystent Wydziału Dochodzeniowow-Śledczego,

- asystent i specjalista Wydziału d/s Nieletnich,

- dyżurnego, 

- specjalisty Referatu d/s Wykroczeń,

- specjalisty wydziału Prewencji,

- kierownika Policyjnej Izby Dziecka,

- specjalisty Wydziału-Sztab Policji.

Służbę w Policji zakończył jako specjalista w Wydziale Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu.

 

rafalkorczak

inspektor Rafał Korczak

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją służbę w policji rozpoczął w 1991 r. w radomskim oddziale wydziału do walki z aferowymi nadużyciami gospodarczymi kieleckiej komendy wojewódzkiej.   W 2001 r. objął   stanowisko zastępcy naczelnika wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Następnie został naczelnikiem wydziału wywiadu kryminalnego. Od 2009 r. pełnił funkcję zastępcy  mazowieckiego komendanta wojewódzkiego i był odpowiedzialny za pion kryminalny. W 2015 r. został nowym mazowieckim komendantem wojewódzkim Policji. W Szkołach w Radomiu Zakładu  Doskonalenia Zawodowego pełni funkcję Głównego specjalisty ds. kształcenia w klasach mundurowych.

 

 

 

 -  

 

 

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1