Z dużą satysfakcją informujemy, że w związku z umową zawartą  między Zakładem Doskonalenia Zawodowego  w Kielcach, a Ministerstwem Obrony Narodowej - Biurem do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", Oddział Przygotowania Wojskowego, Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu został objęty dofinansowaniem w ramach zadania celowego. Istotą tego zadania jest wyposażenie uczniów w jednolity zestaw nowego wzoru umundurowania, a także doposażenie szkoły w specjalistyczne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia w naszej placówce i w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego.

Dofinansowanie: 48 840,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 61050,00 zł

Prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

  • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);
  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (szkolenie dla absolwentów klas mundurowych trwa tylko miesiąc w okresie wakacyjnym po ukończeniu szkoły, pozostałe osoby realizują szkolenie na potrzeby korpusu szeregowych do 4 miesięcy), która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
  • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

Jednostką patronacką naszej szkoły jest 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

 

 

Plakat opw radom 3

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1