Materiały dotyczące organizacji matur w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA  DLA: UCZNIÓW 4-LETNICH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, 5-LETNIEGO TECHNIKUM I ICH RODZICÓW

 1) informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.: Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. – CKE

2) opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”): 20230315 Materiały dodatkowe 17_Rekomendacje i przykladowe ocenione wypracowania.pdf (cke.gov.pl)

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1