Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla [1]:

  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  • osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  • uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  • osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

Wysokość opłat za egzamin:

część pisemna i praktyczna – 222,53 zł,

część pisemna – 74,18 zł (1/3 opłaty)

część praktyczna – 148,35 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu

oznaczenie kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu

(jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)

[1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), dotyczy podstawy programowej 2012 – kwalifikacje jednoliterowe oraz podstawy programowej 2017 – kwalifikacje dwuliterowe; rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717).

 

Przydatne strony:

 

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE – EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMUŁA 2017

https://oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=392#menu_394

INFORMACJE O EGZAMINIE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/o-egzaminie/

INFORMATORY               

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula- 2017/informatory/informatory-2/

ARKUSZE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/arkusze/

 

 

 

 

 

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1