Branżowe Centrum Umiejętności Służb Lotniskowych dla branży lotniczej w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych (BCUSL) przy Niepublicznym Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu znalazło się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ma na celu przygotowanietablica młodzieży szkolnej oraz studentów do pracy w branży lotniczej, ale też podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym nauczycieli. Łącznie 220 osób skorzysta z tej formy wsparcia w trakcie realizacji projektu, to jest do 30 czerwca 2026 r. W dalszej perspektywie kształcenie w ramach utworzonego BCU będzie kontynuowane. Dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty zakwalifikowanie się do tego projektu jest wielkim sukcesem, ale też oznacza wielomilionowe wsparcie finansowe, które przełoży się na najnowsze standardy nauczania. Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu pozwoli na modernizację bazy lokalowej i wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt najnowszej generacji do praktycznej nauki zawodów w branży lotniczej. Wartością realizacji tego projektu będzie również dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty innowacyjna i trwała współpraca w zakresie kształcenia zawodowego z doświadczonymi podmiotami świata biznesu, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Partnerzy projektu to: Polskie Porty Lotnicze, Stowarzyszenie Portów Lotniczych V4+, firma Welcome Airport Services, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Centralny Port Komunikacyjny. W wyniku współpracy powstaną programy nauczania młodzieży i osób dorosłych, które przyczynią się do wdrożenia nowoczesnych metod kształcenia oraz zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia w branży lotniczej. Całkowita kwota wsparcia wynosi 12 000 000 zł

1