Aktualna oferta szkół dla młodzieży:

Liceum ogólnokształcące                                                                                                                                                                            

Liceum Ogólnokształcące trwa cztery lata można je uzupełnić dodatkowymi zajęciami wojskowymi, policyjnymi lub strażackimi. Absolwenci liceum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na zawodowych kursach kwalifikacyjnych.

 • Klasa wojskowa
 • Klasa strażacka
 • Klasa policyjna
 • Klasa ogólnokształcąca

 

TECHNIKUM                                                                                                                                                                                                                                            

Technikum trwa pięć lata można je uzupełnić dodatkowymi zajęciami wojskowymi, policyjnymi lub strażackimi. Absolwenci liceum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na zawodowych kursach kwalifikacyjnych.


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA                                                                                                                                                                                  

Branżowa Szkoła I stopnia trwa 3 lata. Absolwenci moga kontynuować dalszą naukę w Branżowej Szkole II stopnia.


SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA                                                                                                                                                                                 


Szkoła Muzyczna I stopnia w Radomiu ul.Wierzbicka 55

 • czteroletni cykl kształcenia dla uczniów od 10 do 16 roku życia
 • sześcioletni cykl kształcenia dla uczniów od 7 do 10 roku życia

Specjalności:

 • gitara, fortepian, akordeon, skrzypce, flet, perkusja, saksofon, klarnet

 


 

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego umożliwiają  zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego. Zajęcia organizowane są w systemie dziennym dla młodzieży oraz  stacjonarnym (wieczorowym) i zaocznym dla dorosłych. Wybór kształcenia w Szkołach ZDZ to szansa na uzyskanie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Potwierdzeniem najwyższej jakości usług edukacyjnych jest liczba blisko 50 tysięcy absolwentów. Niepubliczne Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego kształcą na prawach szkoły publicznej młodzież i dorosłych od ponad 30 lat. Od początku istnienia szkół najważniejszym ich celem  jest  dynamiczny rozwój ukierunkowany na potrzeby edukacyjne uczniów z uwzględniem w ofercie zawodów defizytowych wskazanych w Barometrze Zawodów woj. mazowieckiego.  . Obecnie kształcimy młodzież i dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum Zawodowym, Branżowej Szkole I stopnia, Branżowej Szkole II stopnia. Oferujemy naukę w następujących zawodach:  OFERTA na rok szkolny 2024/2025

10 powodów dla których warto wybrać naukę w Szkołach ZDZ w Kielcach:

 • Szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia;
 • kształcenie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • oferowana nauka odbywa się w wielu zawodach i specjalnościach
 • atrakcyjne praktyki zawodowe (np.: w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech), po których stażyści otrzymują certyfikat Europass-Mobilność uznawany przez pracodawców w całej UE
 • udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych
 • kompleksowo przygotowanie do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie
 • specjalistyczne pracownie dydaktyczne (m.in.: komputerowe, multimedialne, kosmetyczne, fryzjerskie, językowe i gastronomiczne)
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, m.in.: teatralne, taneczne, muzyczne, sportowe, informatyczne, językowe i turystyczne
 • młodzież doskonali umiejętności, rozwija zainteresowania i ma możliwość ich prezentacji w konkursach i festiwalach (Festiwal Talentów, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, olimpiady przedmiotowei konkursy zawodowe)
 • uczniowie i słuchacze mają możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kur

 

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1