europass-logo-transparent.png

 1 maja 2024 obchodziliśmy 20 lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wydarzenie miało bezpośredni wpływ także na naszą Szkołę – Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ. Dzięki członkostwu mogliśmy przystąpić do europejskiego programu Erasmus+. I tak prawie od 20 lat realizujemy ponadnarodowe zagraniczne mobilności uczniów kształcących się we wszystkich zawodach oferowanych przez Niepubliczne Technikum. Umożliwiając naszym uczniom poznawanie kultury, tradycji i historii krajów Unii Europejskiej, wpisując się już w bieżące kształcenie młodego człowieka.

Podczas zakończenia roku szkolnego zaprezentowano korzyści płynące z programu Erasmus+: programu, który pozwala jego uczestnikom odkrywać nowe i doskonalić swoje umiejętności językowe, zwiększać swoją zdolność do zatrudnienia oraz przyjmować europejskie wartości tolerancji, szacunku i różnorodności. Ukazać jak za pomocą środków pochodzących z programu można kreować nowe możliwości rozwojowe i edukacyjne zarówno w społeczności lokalnej, zawodowej, ale także – międzynarodowej. Podsumowano  jeden z takich projektów pt.: „Zawodowcy przyszłości – myśl lokalnie- działaj globalnie – Hiszpania 2024”, w ramach którego młodzież kształcąca się w zawodach technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik transportu kolejowego oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyli 3tygodniową praktykę zawodową w Hiszpanii.

Własne  doświadczenia z pobytu na mobilności w Walencji przedstawili społeczności szkolnej liderzy grup:

- technik logistyk – Arkadiusz Schab z klasy 4TA

- technik żywienia i usług gastronomicznych – Julia Kacprzycka z klasy 4TC

- technik usług fryzjerskich – Bartosz Barszcz z klasy 3TC

- technik transportu kolejowego – Aleksandra Jędrys z klasy 2TE

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Błażej Kurek z klasy 2TB

Potwierdzeniem zdobytych umiejętności oraz pierwszych doświadczeń zawodowych są certyfikaty za udział w projekcie oraz dokumenty Europass Mobilność uznawane w całej Unii Europejskiej, które otrzymali wszyscy uczestnicy projektu.

 

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1