Informujemy, że  Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach otrzymały dotację celową od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej na realizację projektów edukacyjnych: Oddziały Przygotowania Wojskowego oraz Branżowych Oddziałów Wojskowych. 

Radom 2021 Dofinanasowanie ze środków Państwowego Fundurszu Celowego BOW page 0001Dofinanasowanie ze środków Państwowego Fundurszu Celowego OPW 2023 page 0001

button

sziennik

KP

 Odziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Odziły Wojskowe

 2 2 1