Od dnia 25.01.2022 r. w Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu rozpoczął działalność Szkolny Ośrodek Szkolenia Kierowców. Uruchomienie takiego ośrodka pozwala na prowadzenie zajęć indywidualnych oraz przygotowanie do egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B i C  uczniów kształcących się w zawodzie kierowca – mechanik. Nauka jazdy w zakresie kategorii B i C będzie realizowana w ramach programu nauczania tego zawodu, a po jej zakończeniu uczeń będzie przygotowywany do kierowania pojazdami silnikowymi oraz otrzyma odpowiednie zaświadczenia, które pozwolą mu przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B i C zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Uczniowie kształcący się w zawodzie kierowca – mechanik nie będą ponosili żadnych kosztów dotyczących realizowanej przez Ośrodek nauki jazdy.

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1