1 lutego 2024 r. w Radomiu uroczyście zainaugurował działalność Reprezentacyjny Ośrodek Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednym z partnerów tego ogólnopolskiego wydarzenia były Szkoły im. 72 Pułku Piechoty jako jedyna placówka oświatowa. W sali koncertowej Urzędu Miejskiego odbył się apel z zachowaniem ceremoniału wojskowego, podpisany został akt utworzenia nowej jednostki wojskowej. Po części oficjalnej liczni goście uroczystości, w tym parlamentarzyści ziemi radomskiej oraz władze wojewódzkie i miejskie, obejrzeli program artystyczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej WOT i grup muzyczno-tanecznych Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Przerywnikiem  brawurowego koncertu był pokaz musztry w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Szkół im. 72 Pułku Piechoty. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas z Oddziałami Przygotowania Wojskowego, a także delegacja grona pedagogicznego z dyrektor Katarzyną Kołodziejską. Ponadto uczennice klasy 2TF z kierunku technik hotelarstwa zapewniły w ramach praktycznej nauki zawodu obsługę kelnerską podczas poczęstunku gości. Warto dodać, że w realizacji programów nauczania młodzieży w klasach mundurowych szkoła ściśle współpracuje z wojskami obrony terytorialnej.

  

 

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1