Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampanii Global Money Week 2024 wykonując plakaty z hasłem przewodnim: Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość. Global Money Week (GMW) to Światowy Tydzień Pieniądza, który jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

  

 

button

sziennik

KP

 Odziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Odziły Wojskowe

 2 2 1