27 i 28 maja 2024 r. Szkoły im. 72 Pułku Piechoty zorganizowały I Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych Szkół Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Uczestniczyło około 100 uczniów klas mundurowych wraz z opiekunami z Kielc, Ciechanowa, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego, Konina, Gniezna. Radom reprezentował pododdział ze Szkół im.72 Pułku Piechoty, od początku prowadzony przez insp. Pawła Raczyńskiego, nauczyciela klas mundurowych. Program obydwu dni zdominowały konkursowe pokazy na Placu Jagiellońskim, w dwóch kategoriach: musztry obowiązkowej i musztry paradnej. Był też czas na integrację młodzieży, występy renomowanych orkiestr reprezentacyjnych: Wojsk Obrony Terytorialnej i Komendy Głównej Policji, a także pokazy interwencji policyjnych i umiejętności innych niż musztra. Grupy uczniów Szkół im. 72 Pułku Piechoty zaprezentowały pokazy samoobrony i wielokulturowości, wystąpiły też cheerleaderki oraz uczennice klas fryzjerskich w specjalnym programie artystycznym. Pokazy musztry przez dwa dni oceniała komisja konkursowa, której przewodniczył mjr Tomasz Klimaszewski z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony terytorialnej. W kategorii musztry obowiązkowej pierwsze miejsce zajęły Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, drugie Zespół Szkół im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, a trzecie Szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. W kategorii musztry paradnej również zwyciężyła Szkoły w Radomiu, a kolejne lokaty zajęły - Szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie i Zespół Szkół ZDZ w Kielcach. W klasyfikacji generalnej najwyżej zostały ocenione Szkoły w Radomiu, a następnie Szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego Konin oraz Zespół Szkół w Kielcach. Najlepszym dowódcą wśród szkolnych kompanii została Karolina Migdał ze Szkół im. 72 PP. Na wszystkich czekały dyplomy uczestnictwa, zaś zwycięzcy otrzymali efektowne puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe, zakupione przy wsparciu sponsorów. Rafał Górecki, prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie podziękował młodzieży i ich opiekunom za pełne emocji i widowiskowych efektów pokazy. Życzył wszystkim 7 pododdziałom, by w dalszych tego typu wydarzeniach zajmowali coraz lepsze miejsca. Dyrektor Szkół im. 72 Pułku Piechoty Katarzyna Kołodziejska wyraziła słowa uznania zarówno pod adresem młodzieży, jak i opiekunów za ich całoroczną pracę. – Wierzę – powiedziała - że spotkamy się w Radomiu za rok, na drugim Przeglądzie Musztry.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawowali: Minister Obrony Narodowej, Komendant Główny Policji oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Wśród gości byli parlamentarzyści, w tym poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Młodzież odwiedził też wicewojewoda Patryk Fajdek.

  

 

 

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1