Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje na zlecenie i ze środków Gminy Miasta Radom zadanie publiczne:

Przeprowadzenie kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, w tym zakup czujników czadu

 Program dotyczy profilaktyki i bezpieczeństwa, jest skierowany do radomskich seniorów w wieku 65+, którzy w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komora spalania.

  Cele programu:

 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej osobom starszym czym jest czad, jakie zagrożenia i negatywne konsekwencje niesie za sobą zatrucie gazem,
 • Przekazanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać, aby uniknąć tragedii, jak uchronić się przed zatruciem,
 • Przekazanie wiedzy na temat rozpoznawania pierwszych objawów zatrucia czadem i udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa zatruciu.
 • Wyposażenie max. 400 seniorów 65+ w czujniki czadu

 

W ramach programu przewidziana jest organizacja 10 prelekcji (każda dla ok. 40 uczestniczek i uczestników programu) na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą czad.

Po zakończeniu każdej prelekcji zostaną rozdane czujniki czadu.

 Zapraszamy do udziału w programie Mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 lat.

Warunkiem jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Pozostałe kryteria naboru są zawarte w Regulaminie.

     

Regulamin przyznawania czujników czadu

 • Czujniki są bezpłatne dla mieszkańców Radomia w wieku 65+. Tą formą pomocy zostanie objętych 400 (słownie: czterysta) osób.
 • Warunkiem otrzymania czujnika czadu jest dostarczenie wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszeniowej, dostępnej w Centrum Kształcenia Zawodowego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu oraz w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
 • Otrzymanie bezpłatnego czujnika czadu musi być poprzedzone uczestnictwem w prelekcji nt. Zagrożeń, jakie niesie za sobą czad, potwierdzonym na liście obecności.
 • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uczestniczenia w prelekcji osoby upoważnionej przez Seniora na podstawie dostarczonego wcześniej pełnomocnictwa.

W pierwszej kolejności czujniki będą przyznawane:

       - osobom mieszkającym samotnie,

       - osobom niepełnosprawnym po okazaniu aktualnego orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności,

       - osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym ze współmałżonkiem,

       - osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi członkami rodziny.

 

 • Czujnik przysługuje wyłącznie osobom, które w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, takich jak: piecyki łazienkowe, piece gazowe, piece opalane drewnem, węglem lub olejem opałowym, kominki gazowe i naftowe ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe i inne.
 • Czujnik czadu przysługuje na 1 gospodarstwo domowe.
 • Czujnik czadu wydaje się po zakończeniu w/w prelekcji, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, wskazanego w Karcie Zgłoszeniowej.
 • Wykonawca zadania publicznego zastrzega sobie prawo do monitoringu miejsca montażu czujnika czadu.

                               

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

 Biuro projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego, Radom ul. Saska 4/6

 Okres realizacji projektu:  28.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość programu: 40 000 zł.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszeniowa 

Karta zgłoszeniowa pdf

Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo pdf

Regulamin

Regulamin pdf

            ZDZ czujniki czadu seniorzy plakat A3 CAS              

 

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika