Plan lekcji obowiązuję od 2 stycznia 2024 r.

Oddziały 

Nauczyciele

22 grudnia 2023 r. w rodzinnej atmosferze pożegnaliśmy się na czas świąteczno-noworocznej przerwy w nauce. Uroczyste „Spotkanie Wigilijne” było przede wszystkim okazją do złożenia sobie życzeń i obejrzenia jasełek przygotowanych przez grupę uczniów pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Pyzary. Przedstawienie z kolędami i pastorałkami wprowadziło wszystkich uczestników spotkania w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.  W programie uroczystości nie zabrakło wystąpienia Pani Katarzyny Kołodziejskiej, dyrektor szkoły, która dziękując uczniom i nauczycielom za przygotowanie „Spotkania Wigilijnego” życzyła niezapomnianych, pełnych rodzinnej miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz samych tylko dobrych dni Nowego 2024 roku.

Bratysława, Wiedeń i Budapeszt to kierunki zwiedzania Europy przez 34 uczniów Szkół im. 72 Pułku Piechoty. Wycieczka autokarowa, zorganizowana w dniach 10 – 15 grudnia 2023 r., była dedykowana młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, bez osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Program zwiedzania uwzględniał takie cele poznawcze, jak: rozwijanie zainteresowań historycznych, kulturowych i językowych uczniów poprzez kształcenie zmysłu obserwacji, świadome i aktywne zdobywanie wiedzy oraz umiejętność dostosowania się do nowych miejsc nawiązywania kontaktów społecznych i zachowania w nowym środowisku. Biorący udział w tak atrakcyjnej wyjeździe uczniowie podkreślali, że dzięki profesjonalizmowi miejscowych przewodników mieli możliwość poznania najważniejszych zabytków trzech europejskich stolic, ich historii i współczesnego oblicza. Wysokiego standardu wycieczki dopełniło zakwaterowanie w hotelach trzygwiazdkowych oraz pełne wyżywienie. Ze strony szkoły zorganizowanie takiego wyjazdu, bezpłatnego dla uczestników, było formą wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z różnymi potrzebami kształcenia specjalnego.

Drodzy Uczniowie,

   EU flag Erasmus vect POS 1         Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w Kielcach, kształcący się w zawodzie technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych klas II-IV, informujemy iż rozpoczynamy proces rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie „ZAWODOWCY PRZYSZŁOŚCI – myśl lokalnie – działaj globalnie – HISZPANIA 2024” nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-0000119166 wyjazdu na 3tyg zagraniczną praktykę zawodową do Walencji/Hiszpania w terminie 01.03 – 23.03. 2024r., w ramach programu Erasmus+ finansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego. wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do I etapu – ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 18-20.12.2023r.:

I tura 18.12.2023r.- 7:10 – 10:30 sala C3 - uczniowie klas III 3TA, 3TC – zawodzie technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych;

II tura 19.12.2023r. - 7:10- 10:30 sala C3 – uczniowie klas II 2TA, 2TC, 2TE, 2TF – zawodzie technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych;

III tura 20.12.2023r. – 7:10 – 10:30 sala C3 - uczniowie klas IV 4TA, 4TC, 4TD – zawodzie technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych;

Rozmowy rozpoczną się o godz. 7:10 i potrwają do 10:30 w sali C3.

Prosimy o przyniesienie ze sobą ankiety zgłoszeniowej ( dostępnej u wychowawcy/Koordynatora Projektu p. Justyny Makaruk oraz na stronie Szkoły, Facebook’u). Będzie ona potwierdzeniem udziału w rekrutacji!!!

Serdecznie zapraszamy!!!!    

Kolejny sukces naszej uczennicy. Anna Hnyp z klasy 2 TF na kierunku Technik hotelarstwa zajęła II miejsce na VII Międzynarodowym Festiwalu - Konkurs Sztuki " Fountain of inspiration" w Krakowie. W wydarzeniu, które odbyło się 3 grudnia 2023 r., uczestniczyło 20 wykonawców z całej Europy. Wcześniej Ania reprezentowała naszą szkołę na Międzynarodowym wieczorze ze śpiewem i tańcem w radomskiej Arce, aktywnie bierze udział w artystycznych projektach pod kierunkiem nauczycielki Alony Litwinowej. W najbliższą sobotę, 16 grudnia, Anna Hnyp wystąpi podczas Wigilii dla seniorów w Rynku, organizowanej przez Kamienicę Deskurów. Natomiast 29 grudnia będzie w gronie wykonawców kolęd.

Wśród 67 uczniów szkół średnich z Radomia i regionu, którzy otrzymali w obecnym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów, są uczniowie Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu. Kryteria tej prestiżowej nagrody, w tym bardzo wysoka średnia uzyskanych ocen, spełnili: Patrycja Rejczak z klasy 3 TD i Kacper Wójcicki z 4 LB. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 27 listopada 2023 roku w auli Akademii Handlowej Nauk Społecznych w Radomiu. Stypendia wręczyła Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie Aurelia Michałowska. Gratulacje stypendystom złożył poseł RP Marek Suski. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 5 tys. złotych. Gratulujemy Patrycji i Kacprowi tak zaszczytnego wyróżnienia, na które w pełni sobie zasłużyli.

28 listopada br. społeczność Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu i zaproszeni goście świętowali Dzień Kolejarza. W naszej placówce tej od 2014 r. młodzież kształci się na kierunku technik transportu kolejowego.

Informujemy, że nowy plan dostępny będzie od 31 grudnia 2018 r. w dzienniku elektronicznym. 

Dzieląc się zdjęciami ze szkolnej wigilii Dyrekcja, Grono pedagogiczne oraz Uczniowie składają wszytkim Państwu życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.

Dyrektor Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ pani Katarzyna Kołodziejska oraz delegacja uczniów i nauczycieli uczestniczyła 17 grudnia w spotkaniu wigilijnym u żołnierzy 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu.

Wigilijne spotkanie miało miejsce 17 grudnia 2017 r. i było okazją do połamania się opłatkiem i złożenia życzeń świątecznych i noworocznych z żołnierzami nowotworzonej jednostki w naszym mieście.

Gośćmi uroczystości byli m.in. przedstawiciele duchowieństwa z ks. Biskupem Adamem Odzimkiem, delegacje władz wojewódzkich i samorządowych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej na czele
z dowódcą generałem dywizji Wiesławem Kukułą, dowódcy radomskich jednostek, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich oraz uczniowie klas mundurowych.

Pani Dyrektor Kołodziejska podczas składania życzeń świątecznych żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, podziękowała dowództwu za zaproszenie na Wigilię i wyraziła akces szkoły do współpracy z tym rodzajem wojsk.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem sił zbrojnych i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.: współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności lokalnych przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Uczniowie Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ, 7 grudnia 2018 r. mieli możliwość zwiedzenia wystawy pt. „Historia oręża polskiego” prezentowanej w Klubie Osiedlowym „Ustronie”.

Celem wystawy jest zainteresowanie młodzieży tematem historii polskiego oręża od czasów początków regularnego wojska w Rzeczypospolitej do czasów współczesnych. Podczas zwiedzania uczniowie naszej placówki podkreślali,  fakt bogatej kolekcji broni historycznej, jak i duży zbiór replik współczesnej broni strzeleckiej oraz szkoleniowej. Jednak największym zainteresowaniem wśród naszych wychowanków cieszył się dział broni
i wyposażenia współczesnych Wojsk Specjalnych.

Wizyta na wystawie była doskonałą lekcją historii oręża naszej Ojczyzny i możliwością zapoznania się ze współczesnym sprzętem będącym na wyposażeniu służb mundurowych.

Foto, tekst Sławomir Gąsior

Reprezentacja klas mundurowych wraz z nauczycielami i dyrektor Katarzyną Kołodziejską znaleźli się wśród gości Wieczoru Wigilijnego Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń. Uroczystość odbyła się 17 grudnia 2018 r. w Teatrze Powszechnym z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich, uczelni, placówek kulturalnych i oświatowych, duchowieństwa Diecezji Radomskiej. Była okazja, by wysłuchać koncertu kolęd, połamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Podczas spotkania dyrektor Katarzyna Kołodziejska wręczyła dyplomy z podziękowaniami za całoroczną współpracę Grażynie Łubie – założycielce i prezes Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń oraz Adamowi Sulidze – prezesowi Fabryki Broni. Z kolei uczniowie zostali obdarowani świątecznymi suwenirami. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie na ten wspaniały wieczór.     

 13 grudnia w naszej szkole odbyło sie szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy, dla uczniów z klas o profilu strażackim. Wykłady przeprowadził ratownik medyczny, jednocześnie zawodowy strażak Tomasz Gębura. Uczniowie między innymi zapoznali się jak przeprowadzić rozpoznanie osoby poszkodowanej, jak prawidłowo wykonać sztuczne oddychanie u osoby dorosłej i dziecka, oraz jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Celem szkolenia było też uświadomienie uczniów jak reagować w sytuacjach kryzysowych z poszkodowanymi. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna oraz przykłady z realnych zdarzeń ma pewno zaprocentują w przyszłości.

W ramach obchodu Dnia Kolejarza w dniu 26 listopada 2018 roku w godzinach 09:30 – 11:30 odbył się w naszej szkole „I Szkolny Konkurs Wiedzy Kolejowej”. Konkurs zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych kolejowych p. Renata Repeć oraz p. Andrzej Sitarski. Uroczystość obchodu Dnia Kolejarza odbywała się przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez samych uczniów.

Eliminacje do konkursu składały się z dwóch etapów. I etap dotyczył zaprojektowania znaczka, pocztówki lub koperty zawierających elementy kolejowe. Drugi etap dotyczył odpowiedzi w czasie rzeczywistym na 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru z wykorzystaniem technologii IT (Kahoot). Brało w nich udział 11 uczniów z klas 1 TB, 2 TB i 3 TB kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego.

Organizatorzy konkursu wyłonili zwycięzców konkursu, przyznając jednocześnie dwa miejsca ex aequo oraz 9 wyróżnień. Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk p. Dyrektor Alicji Lament dyplomy oraz upominki rzeczowe ufundowane przez PKP PLK S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS sp. z o.o., Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

Finaliści „I Szkolnego Konkursu Wiedzy Kolejowej”

I miejsce – Wiktoria Karolik klasa 3 TB

II miejsce – Julia Drabik klasa 1 TB

Joanna Pankowska klasa 3 TB

III miejsce – Karolina Walkiewicz klasa 2 TB

Wyróżnienia w konkursie:

Sowa Sandra klasa 1 TB

Kowalski Patryk 1 TB

Dygant Kacper 1 TB

Drabik Daria klasa 2 TB

Dobrasiewicz Julia 2 TB

Kurys Dawid klasa 2 TB

Szałas Oliwia klasa 2 TB

Wręczenie upominków odbyło się 05.12.2018 na Apelu Klas Mundurowych.

Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczniowie naszej szkoły z klas o profilu wojskowym i policyjnym  w dniu 29.11.18 r. uczestniczyli w szkoleniu z zakresu musztry i ceremoniału wojskowego dla szkół mundurowych w Pułku Reprezentacyjnym WP. Zajęcia rozpoczął płk Mariusz Mioduszewski Szef Zespołu ds. szkolenia z Biura do Spraw Proobronnych w Ministerstwie Obrony Narodowej. Celami szkoleniowymi były: przygotowanie uczniów do zabezpieczenia uroczystości o charakterze patriotycznym oraz patriotyczno – religijnym, doskonalenie umiejętności i nawyków uczniów, ujednolicenie poziomu wyszkolenia, rozwijanie sprawności fizycznej w zakresie umożliwiającym  prawidłowe wykonanie zadań oraz kształtowanie wysokiego morale i postawy zaangażowania w działalność proobronną.

Zagadnienia zrealizowane w trakcie szkolenia z zakresu  musztry indywidualnej to: przyjmowanie postawy zasadniczej i swobodnej, oddawanie honorów w miejscu i w marszu w nakryciu głowy i bez nakrycia głowy, występowanie z szyku i wstępowanie do szyku, wydawanie komend i składanie meldunków.  Z zakresu musztry zespołowej: odstępowanie  i łączenie, marsz krokiem defiladowym, chwyty sztandarem, zachowanie się pocztu flagowego, składanie wieńców i wiązanek kwiatów, powitania w czasie uroczystości oraz apel pamięci.

Mimo nie sprzyjających warunków atmosferycznych ( temperatura poniżej zera i przenikliwy wiatr) uczniowie z zajęć byli zadowoleni, a wszystkie cele szkoleniowe zostały osiągnięte. Osiągnięcie celów ułatwiło  przygotowanie przez pułk ogrzewanego pomieszczenia i gorącą herbatę w czasie przerw. 

Zblizające się święta to doskonała okazja dla naszego aktywnego samorządu do orgnizacji inicjatyw godnych naśladowania. Razem z Urzędem Miasta oraz Bankiem żywności i fundacją Mroza, młodzież brała udział w Mikołajkach na deptaku.  Nasi Uczniowie pamiętali także o umileniu czasu swoim koleżankom i kolegom oraz nauczucielom dnia 6 grudnia częstując wszystkich słodkościami. Na koniec samorząd zajrzał także do radomskiego schroniska. Przekazując zebraną karmę i wyprowadzając psy na spacer dał odrobinę radości takze naszym czworonożnym przyjaciołom.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu realizuje projekt w ramach zadania publicznego powierzonego przez Gminę Miasta Radomia w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

Głównym celem programu profilaktycznego jest promowanie trzeźwego i zdrowego trybu życia, a także zwrócenie uwagi na istniejący poważny problem uzależnień wśród seniorów.

Działania edukacyjne z profilaktyki uzależnień skierowane będą do 40 seniorów pretendentów DPS i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16

W ramach programu zaplanowano realizację następujących zadań:
• prelekcje i zajęcia praktyczne z zakresu dietetyki
• prelekcje i zajęcia praktyczne z zakresu kreowania własnego wizerunku
• prelekcje i zajęcia praktyczne z zakresu z fryzjerstwa, stylizacji, higieny
• spotkanie wigilijne
• pokaz zmiany wizerunku seniorów

Dofinansowanie programu z budżetu Gminy Miasta Radomia: 8000,00 zł

Okres realizacji programu: 15.11.2017 r. – 31.12.2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.
(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).
Dla osób, które ukończyły szkołę w kwietniu lub w czerwcu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony będzie po raz ostatni w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.
(Zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2012 r.]).
Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu zobowiązani są wypełnić deklarację przystąpienia do egzaminu i dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie 20 grudnia 2016r.
Druki dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie http://oke.waw.pl/ w zakładce Procedury egzaminów /egzamin zawodowy

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1