Test sprawnościowy odbędzie się 6 czerwca 2023 r. 

Kandydaci zgłaszają się do punktu na placu szkolnym ul. Saska 4/6 z podpisanymi oświadczeniami. 

Edukacja wojskowa, strażacka godz. 9.00

Edukacja policyjna godz. 12.00

OŚWIADCZENIE

 

Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę z białą podeszwą.

 

TERMIN : 01-12.08.2022 42 Baza Lotnictwa Szkolnego

 • W celu zapisania się na szkolenie, absolwent udaje się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji, z zaświadczeniem od Dyrektora szkoły o ukończeniu klasy o profilu wojskowym.
 • Absolwent może wybrać dowolną jednostkę wojskową w całej Polsce, w ramach przydzielonego limitu dla danej jednostki wojskowej.
 • Absolwenci, którzy będą ubiegać się o przyjęcie do uczelni wojskowych powinni zapisywać się na pierwszy termin ctj. 27.06-08.07 br., dzięki czemu  otrzymają dodatkowe punkty za odbycie SSP.

terminy szkolenia podstawowego 2022

Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 13 czerwca 2022 r. na boisku szkolnym ul. Wierzbicka 55 o godzinie 10.00.

Na test należy zabrać:

 • oświadzcenie podpisane przez opiekuna prawnego  o braku przeciwskazań do przeprowadzenia testu
 • strój sportowy

OSWIADZCENIE DO POBRANIA 

Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje na zlecenie i ze środków Gminy Miasta Radom zadanie publiczne:

Przeprowadzenie kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, w tym zakup czujników czadu

 Program dotyczy profilaktyki i bezpieczeństwa, jest skierowany do radomskich seniorów w wieku 65+, którzy w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komora spalania.

  Cele programu:

 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej osobom starszym czym jest czad, jakie zagrożenia i negatywne konsekwencje niesie za sobą zatrucie gazem,
 • Przekazanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać, aby uniknąć tragedii, jak uchronić się przed zatruciem,
 • Przekazanie wiedzy na temat rozpoznawania pierwszych objawów zatrucia czadem i udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa zatruciu.
 • Wyposażenie max. 400 seniorów 65+ w czujniki czadu

 

W ramach programu przewidziana jest organizacja 10 prelekcji (każda dla ok. 40 uczestniczek i uczestników programu) na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą czad.

Po zakończeniu każdej prelekcji zostaną rozdane czujniki czadu.

 Zapraszamy do udziału w programie Mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 lat.

Warunkiem jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Pozostałe kryteria naboru są zawarte w Regulaminie.

     

Regulamin przyznawania czujników czadu

 • Czujniki są bezpłatne dla mieszkańców Radomia w wieku 65+. Tą formą pomocy zostanie objętych 400 (słownie: czterysta) osób.
 • Warunkiem otrzymania czujnika czadu jest dostarczenie wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszeniowej, dostępnej w Centrum Kształcenia Zawodowego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu oraz w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
 • Otrzymanie bezpłatnego czujnika czadu musi być poprzedzone uczestnictwem w prelekcji nt. Zagrożeń, jakie niesie za sobą czad, potwierdzonym na liście obecności.
 • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uczestniczenia w prelekcji osoby upoważnionej przez Seniora na podstawie dostarczonego wcześniej pełnomocnictwa.

W pierwszej kolejności czujniki będą przyznawane:

       - osobom mieszkającym samotnie,

       - osobom niepełnosprawnym po okazaniu aktualnego orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności,

       - osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym ze współmałżonkiem,

       - osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi członkami rodziny.

 

 • Czujnik przysługuje wyłącznie osobom, które w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, takich jak: piecyki łazienkowe, piece gazowe, piece opalane drewnem, węglem lub olejem opałowym, kominki gazowe i naftowe ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe i inne.
 • Czujnik czadu przysługuje na 1 gospodarstwo domowe.
 • Czujnik czadu wydaje się po zakończeniu w/w prelekcji, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, wskazanego w Karcie Zgłoszeniowej.
 • Wykonawca zadania publicznego zastrzega sobie prawo do monitoringu miejsca montażu czujnika czadu.

                               

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

 Biuro projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego, Radom ul. Saska 4/6

 Okres realizacji projektu:  28.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość programu: 40 000 zł.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszeniowa 

Karta zgłoszeniowa pdf

Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo pdf

Regulamin

Regulamin pdf

            ZDZ czujniki czadu seniorzy plakat A3 CAS              

 

Mimo iż nie ma oficjalnego zakończenia roku szkolnego, Pani Dyrektor Szkół im. 72 Pułku Piechoty pragnie złożyć Uczniom, Rodzicom i Gronu Pedagogicznemu serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań, życząc jednocześnie spokojnego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

 podziekowania

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1