„Jestem przekonany, że wspólnie zrealizowaliśmy postawione sobie cele, a udział szkoły w wydarzeniu przyniesie wzrost liczby młodych radomian zadowolonych  z wyboru ścieżki kształcenia oraz związania kariery zawodowej z naszym miastem (…) Jako Prezydent Miasta Radomia jestem dumny z osiągnięć i potencjału, zaprezentowanych podczas wydarzenia przez szkołę i pozostałych wystawców” – napisał między innymi prezydent Radosław Witkowski w piśmie skierowanym do dyrektor Katarzyny Kołodziejskiej, dziękując za aktywny udział Szkół im. 72 Pułku Piechoty w wystawie gospodarczej Radom Expo 2023 „Siła radomian – siłą gospodarki”. Przypomnijmy, na  naszym stoisku promocyjnym w hali Radomskiego Centrum Sportu odbyły się pokazy kuchni molekularnej w wykonaniu uczniów i nauczycieli kierunku Technik  żywienia i usług gastronomicznych. Prezentacje połączone z degustacjami spotkały się z ogromnym zainteresowaniem odwiedzających  wystawę gości. Podobnie jak widowiskowy pokaz musztry w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej szkoły.

 6 października 2023 r. uczniowie z klasy 2TE z wychowawcą Marleną Winsztal oraz nauczycielem przedmiotów kolejowych Andrzejem Sitarskim zwiedzili Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Placówka ta zgromadziła wiele cennych i ciekawych eksponatów z okresu II wojny światowej oraz powstania warszawskiego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się niemiecki czołg StuG iV, który został wydobyty z dna rzeki "Sępolenki" w 1999 roku i przywieziony do muzeum. Młodzież podczas zwiedzania podziwiała m.in. kuter lądowy "Odważny", który został przetransportowany drogą lądową z Sandomierza do Skarżyska Kamiennej, samolot pasażerski IŁ-14 produkcji radzieckiej.  Zainteresowanie wzbudziła także broń krótka pistolet "VIS" produkowany w zakładach zbrojeniowych w Radomiu oraz pistolet maszynowy "Sten" wyprodukowany w warunkach konspiracyjnych w Suchedniowie

W przeddzień dorocznego święta Edukacji Narodowej, 13 października 2023r., wiele ciepłych słów i życzeń padło pod adresem nauczycieli Szkół im. 72 Pułku Piechoty.

Okoliczność, by podziękować za trud wkładany w nauczanie i wychowanie, była szczególna. Podczas szkolnego apelu uczniowie mogli dowiedzieć się o historii Dnia Edukacji Narodowej, randze nadawanej kształceniu kolejnych pokoleń. Nie obyło się bez kwiatów  i poczęstunku słodkościami przygotowanymi specjalnie na ten dzień przez młodzież z klas gastronomicznych. Dyrektor Szkół Katarzyna Kołodziejska nie kryjąc wzruszenia, podziękowała za inicjatywę upamiętnienia Dnia Edukacji Narodowej, wyraziła też wdzięczność wszystkim zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji, obsługującym uczącą się we wszystkich typach szkół młodzież.  

W naszej społeczności szkolnej Dzień Edukacji Narodowej ma szczególny charakter. 14 października obchodzimy rokrocznie Dzień Pracownika Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Stowarzyszenia Oświatowego, które od 1947 roku aktywnie uczestniczy w procesie edukacji młodzieży oraz osób dorosłych.

 

contain 1500 1500 max kpo barwy rp nextgenerationeu poziom zestawienie p

 

branzowe_centra_logo.png   1000007007      

Branżowe Centrum Umiejętności Służb Lotniskowych dla branży lotniczej w dziedzinie Eksploatacja portów i terminali lotniczych (BCUSL) przy Niepublicznym Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu znalazło się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ma na celu przygotowanie młodzieży szkolnej oraz studentów do pracy w branży lotniczej, ale też podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym nauczycieli. Łącznie 220 osób skorzysta z tej formy wsparcia w trakcie realizacji projektu, to jest do 30 czerwca 2026 r. W dalszej perspektywie kształcenie w ramach utworzonego BCU będzie kontynuowane. Dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty zakwalifikowanie się do tego projektu jest wielkim sukcesem, ale też oznacza wielomilionowe wsparcie finansowe, które przełoży się na najnowsze standardy nauczania. Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu pozwoli na modernizację bazy lokalowej i wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt najnowszej generacji do praktycznej nauki zawodów w branży lotniczej. Wartością realizacji tego projektu będzie również dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty innowacyjna i trwała współpraca w zakresie kształcenia zawodowego z doświadczonymi podmiotami świata biznesu, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Partnerzy projektu to: Polskie Porty Lotnicze, Stowarzyszenie Portów Lotniczych V4+, firma Welcome Airport Services, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Centralny Port Komunikacyjny. W wyniku współpracy powstaną programy nauczania młodzieży i osób dorosłych, które przyczynią się do wdrożenia nowoczesnych metod kształcenia oraz zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia w branży lotniczej. Całkowita kwota wsparcia wynosi 12 000 000 zł.      

stopka

 

6 października 2023 r. uczniowie klas 2TF, 3TC, 4TC kształcący się na kierunku technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z nauczycielami brali udział w projekcie Solidary-Charity-Motivation 20 lat Eurodesk pt. "Wieczór kuchni europejskich". Organizatorem było radomskie Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka". Cele konkursu to rozwijanie zainteresowań z zakresu wolontariatu międzynarodowego, promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz zaprezentowanie potraw kuchni europejskich. Nasi uczniowie przygotowali potrawy charakterystyczne dla kuchni ukraińskiej - kraju, który odpowiednio wcześniej został wylosowany. Jury konkursu oceniało całokształt prezentacji tj. wygląd stoiska, potrawy oraz prezentacja grupy. Nasi uczniowie zajęli 3 miejsce. Gratulujemy.

W słoneczny tydzień września, od 13 do 20 września 2023 r., uczniowie klas pierwszych wszystkich typów Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu przebywali w Solinie na specjalnie dla nich zorganizowanym obozie adaptacyjnym. To już stało się tradycją, że rozpoczynająca naukę młodzież ma możliwość bliższego poznania się ze swoimi wychowawcami oraz koleżankami i kolegami, ale też są cele merytoryczne związane m.in. z edukacją mundurową, regulaminem roku szkolnego i funkcjonowaniem szkoły. Stąd zajęcia ogólnosportowe czy pierwsze sprawdziany umiejętności w mustrze. W programie nie mogło zabraknąć atrakcji turystycznych związanych z pobytem w urokliwych o tej porze roku Bieszczadach. Wiele emocji wywołały konkursy, wśród nich w tańcu breakdance. Na zwycięzców czekały dyplomy. Szkoda, że takie nieoczekiwane przedłużenie wakacji już się dla nas skończyło – zgodnym głosem ocenili udany obóz pierwszoklasiści. A my dziękujemy za gościnę kierownictwu i personelowi ośrodka wypoczynkowego „Rowita” nad Soliną, który jak zawsze stanął na wysokości zadania, udostępniając szkole swoją bazę łącznie z wyżywieniem.

Pod hasłem „Siła radomian - siłą gospodarki” w dniach 8 – 9 września odbyła się pierwsza edycja wydarzenia pn. Radom EXPO 2023. W hali Radomskiego Centrum Sportu, na zaproszenie Prezydenta Miasta, stoiska wystawiły firmy wiodących w mieście branż oraz szkół technicznych. W gronie wystawców nie zabrakło Szkół im. 72 Pułku Piechoty, w których uczniowie kształcą się na tak ważnych dla polskiej gospodarki kierunkach, jak: technik programista, technik informatyk, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych czy technik transportu kolejowego. Nasze stoisko odwiedziły tłumy gości EXPO. Na wszystkich czekał poczęstunek w postaci produktów  kuchni molekularnej. Słodycze: żelki i lizaki były wykonywane „na gorąco” przez uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli zawodu. Życzliwie przyjętą niespodzianką był także pokaz musztry, za którą niedawno szkolna kompania reprezentacyjna zdobyła w Zakopanem tytuł wicemistrza Polski. Dziękując organizatorom za zaproszenie, wyrażamy radość, że mieliśmy możliwość zaprezentowania mieszkańcom Radomia ogromnego potencjału  Szkół, jak również przybliżyć naszą ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia technicznego.

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1