W IX Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Wojskowych, rozegranym na Rynku Głównym w Krakowie, zwyciężyła po zaciętej i wyrównanej rywalizacji kompania reprezentacyjna Szkół im. 72 Pułku Piechoty. 13 uczniów i uczennic naszej szkoły, przygotowywanych od początku przez nauczyciela klas mundurowych Pawła Raczyńskiego, reprezentowało woj. Mazowieckiego, po uzyskaniu kilka tygodni temu tytułu Mistrza Mazowsza.

Wraz z naszą kompanią wystąpiły najlepsze zespoły, wyłonione w eliminacjach, jakie odbyły się we wszystkich 16 województwach. 5 czerwca 2024 r. podczas uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia pucharów oraz nagród, sukcesu pogratulował zwycięzcom płk Grzegorz Wawrzynkiewicz, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, a także przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych woj. małopolskiego, jako gospodarza tegorocznego Przeglądu. Do życzeń i gratulacji dołącza cała społeczność szkoły z dyrektor Katarzyną Kołodziejską.

27 i 28 maja 2024 r. Szkoły im. 72 Pułku Piechoty zorganizowały I Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych Szkół Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Uczestniczyło około 100 uczniów klas mundurowych wraz z opiekunami z Kielc, Ciechanowa, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego, Konina, Gniezna. Radom reprezentował pododdział ze Szkół im.72 Pułku Piechoty, od początku prowadzony przez insp. Pawła Raczyńskiego, nauczyciela klas mundurowych. Program obydwu dni zdominowały konkursowe pokazy na Placu Jagiellońskim, w dwóch kategoriach: musztry obowiązkowej i musztry paradnej. Był też czas na integrację młodzieży, występy renomowanych orkiestr reprezentacyjnych: Wojsk Obrony Terytorialnej i Komendy Głównej Policji, a także pokazy interwencji policyjnych i umiejętności innych niż musztra. Grupy uczniów Szkół im. 72 Pułku Piechoty zaprezentowały pokazy samoobrony i wielokulturowości, wystąpiły też cheerleaderki oraz uczennice klas fryzjerskich w specjalnym programie artystycznym. Pokazy musztry przez dwa dni oceniała komisja konkursowa, której przewodniczył mjr Tomasz Klimaszewski z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony terytorialnej. W kategorii musztry obowiązkowej pierwsze miejsce zajęły Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, drugie Zespół Szkół im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, a trzecie Szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. W kategorii musztry paradnej również zwyciężyła Szkoły w Radomiu, a kolejne lokaty zajęły - Szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie i Zespół Szkół ZDZ w Kielcach. W klasyfikacji generalnej najwyżej zostały ocenione Szkoły w Radomiu, a następnie Szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego Konin oraz Zespół Szkół w Kielcach. Najlepszym dowódcą wśród szkolnych kompanii została Karolina Migdał ze Szkół im. 72 PP. Na wszystkich czekały dyplomy uczestnictwa, zaś zwycięzcy otrzymali efektowne puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe, zakupione przy wsparciu sponsorów. Rafał Górecki, prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie podziękował młodzieży i ich opiekunom za pełne emocji i widowiskowych efektów pokazy. Życzył wszystkim 7 pododdziałom, by w dalszych tego typu wydarzeniach zajmowali coraz lepsze miejsca. Dyrektor Szkół im. 72 Pułku Piechoty Katarzyna Kołodziejska wyraziła słowa uznania zarówno pod adresem młodzieży, jak i opiekunów za ich całoroczną pracę. – Wierzę – powiedziała - że spotkamy się w Radomiu za rok, na drugim Przeglądzie Musztry.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawowali: Minister Obrony Narodowej, Komendant Główny Policji oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Wśród gości byli parlamentarzyści, w tym poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Młodzież odwiedził też wicewojewoda Patryk Fajdek.

23 maja 2024r. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyło się spotkanie z uczniami Kompanii Reprezentacyjnej Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, na którym Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń podziękował naszej kompanii za udział w otwarciu III Międzynarodowych Targów POLSECURE 2024.

Zakończyły się drugie zawody strzeleckie w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej Szkół ZDZ.
Nasi uczniowie Katarzyna Płokita, Igor Szymański i Bartłomiej Babula drużynowo zajęli II miejsce.
Indywidualnie zawody wygrała nasza uczennica Katarzyna Płokita a Igor Szymański zajął drugie miejsce.
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów .

W dniu 11 maja 2024 r. odbyły się w Radomiu Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które zgromadziły przedsiębiorców z regionu radomskiego walczących o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie było doskonałą okazją do podniesienia umiejętności przez uczniów klas mundurowych Szkół im. 72 Pułku Piechoty, którzy zostali zaproszeni  do udziału w tym wydarzeniu w charakterze statystów i słuchaczy. Organizatorem  była Fundacja Kultury Bezpieczeństwa.

Podczas Mistrzostw, które miały na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, uczniowie nie tylko aktywnie uczestniczyli, ale również pomagali w przygotowaniu symulacji odzwierciedlających prawdziwe sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji. 

26 kwietnia 2024 r. społeczność szkolna w uroczystej oprawie pożegnała tegorocznych absolwentów. Naukę zakończyli uczniowie klas czwartych Liceum Ogólnokształcącego,  piątych Technikum oraz klasy drugiej Branżowej Szkoły II Stopnia. Podczas apelu dyrektor Katarzyna Kołodziejska podziękowała młodzieży za wspólny czas, lata edukacji w szkole i zaangażowanie w działalność społeczną, gratulując prymusom bardzo dobrych wyników. Czekały na nich świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe.  Wielu uczniów oraz ich rodzice odebrali listy gratulacyjne od Dyrekcji. Natomiast absolwenci klas mundurowych otrzymali specjalne certyfikaty zaświadczające o ukończeniu „Edukacji policyjnej”, a także „Edukacji wojskowej”. Damian Czubak, ubiegłoroczny absolwent szkoły wystąpił w innej roli jako pracownik PKP Intercity wręczył certyfikaty ukończenia programu stypendialnego swoim młodszym kolegom. Na koniec młodzież udała się po raz ostatni do sal lekcyjnych na spotkanie ze swoimi wychowawcami, by odebrać świadectwo ukończenia szkoły. Tuż po długim majowym weekendzie, 7 maja  rozpoczną się egzaminy maturalne. Wszystkim życzymy wymarzonych tematów i połamania piór!       

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku po raz drugi zorganizowała 25 kwietnia 2024 r. Giełdę Szkół Ponadpodstawowych. Wśród zaproszonych placówek oświatowych z Radomia były Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu. Naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2024/2025 przedstawiliśmy w bezpośrednich spotkaniach przy stoisku promocyjnym z uczniami sześciu „podstawówek”: z Przytyka, Wrzeszczowa, Wrzosu, Bukówna, Czarnocina i Jastrzębia. Na wszystkich czekały ulotki, gadżety oraz poczęstunek bułeczkami własnej produkcji i słodkościami kuchni molekularnej. Z dużym aplauzem przyjęty został pokaz umiejętności zawodowych, artystycznych i sportowych naszych uczniów. W specjalnie przygotowanym bloku programowym pokazaliśmy wielokulturowość, sztukę samoobrony i najnowsze show klas fryzjersko-kosmetycznych. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1