200 uczniów klas pierwszych Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego złożyło ślubowanie zgodne z wojskowym ceremoniałem. Główna uroczystość odbyła się 19 kwietnia 2023 r. na Placu. Jagiellońskim. Ceremoniał poprzedziła msza święta w Kościele Garnizonowym, sprawowana w intencji społeczności szkolnej. Wśród gości uroczystości byli przedstawiciele władz państwowych, oświatowych oraz samorządowych, także służby mundurowe, partnerzy szkoły w realizacji edukacji wojskowej, policyjnej i strażackiej. - To już 14 rok, kiedy kultywujemy tradycję ślubowania uczniów klas pierwszych. Ta uroczystość z każdym rokiem coraz bardziej zachwyca. Jestem dumna, że tylu młodych ludzi pragnie zdobywać nowe kwalifikacji, jednocześnie rozwijając w sobie etos patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. Obecność klas mundurowych w naszej szkole nie jest przypadkowa. Placówka nosi imię 72 pułku piechoty, tak blisko związanego z historią Radomia - mówiła dyrektor Katarzyna Kołodziejska. Wyboru szkoły pogratulował uczniom Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, życząc tego, aby w przyszłości  zostali żołnierzami Wojska Polskiego. Jak podkreśliła Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia, Szkoły ZDZ z blisko 30 kierunkami kształcenia są ważnym punktem na edukacyjnej mapie Radomia. - Życzę składającym ślubowanie uczniom, by po zakończeniu edukacji mieli ogromną satysfakcję i poczucie dobrze podjętej decyzji – powiedziała wiceprezydent. Młodzieży udzielił błogosławieństwa ks. mjr Łukasz Józef Hubacz, proboszcz Kościoła Garnizonowego. Za wyjątkowo wzruszającą uroczystość podziękowali dyrekcji i gronu pedagogicznemu szkoły rodzice. Uczniowie zaś nie kryli radości, zgodnie stwierdzając, że ten dzień zapamiętają na długo. Od pierwszych dni nauki w szkole czują się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Teraz pełnym sercem będą realizować słowa wypowiedzianej przysięgi. Ślubowanie było też okazją, aby wyróżnić listami gratulacyjnymi pierwszoklasistów, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Jak co roku, uczestnicy i obserwatorzy tej uroczystości nagrodzili gromkimi brawami pokazy umiejętności uczniów klas fryzjerskich oraz naszej kompanii reprezentacyjnej. Blisko dwugodzinny ceremoniał zakończyła efektowna defilada kompanii reprezentacyjnych zaprzyjaźnionych szkół m.in. z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Nowego Miasta n. Pilicą i Sokołowa Podlaskiego. Radomianie zaś mogli poczęstować się prawdziwą żołnierską grochówką.

17 kwietnia 2023 r., pod patronatem Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie odbył się Mazowiecki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Radom reprezentowała kompania Szkół im. 72 Pułku Piechoty, od początku prowadzona przez nauczyciela, insp. Pawła Raczyńskiego. Nasza ekipa z dowódcą, uczennicą Karoliną Migdał, odniosła duży sukces, zajmując pierwsze miejsce. Startujące w przeglądzie kompanie musiały wykonać musztry obowiązkową i paradną. Przygotowanie i wykonanie programu w tych obydwu kategoriach poprzedzone było wielotygodniową, ciężką pracą. Ale – jak mówią uczniowie z kompanii: Oliwia Zagożdżon i Adrian Mendrek – kto kocha mundur to i naukę musztry ma w sercu. Dzień po powrocie z Przeglądu, 18 kwietnia, dyrektor szkoły Katarzyna Kołodziejska spotkała się z mistrzami musztry woj. mazowieckiego, by złożyć młodzieży serdeczne gratulacje. – To pierwsze tak znaczące osiągnięcie. Dziękuję za poniesiony trud, przypieczętowany w pełni zasłużonym zwycięstwem. Jesteście najlepsi na Mazowszu – powiedziała dyrektor Katarzyna Kołodziejska, przejmując okazały puchar za zajęcie I miejsca. Teraz nasza kompania reprezentacyjna szlifuje formę przed Mistrzostwami Polski, które na początku czerwca odbędą się w Zakopanem. Już  dziś życzymy powtórzenia sukcesu!

Dni poprzedzające Wielkanoc, najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym, to czas dzielenia się symbolicznym jajkiem i składania życzeń. Nie inaczej jest w naszej szkole. 5 kwietnia 2023 r., w ostatni dzień nauki przed świąteczną przerwą, odbyło się spotkanie, którego głównym punktem była część artystyczna. Grupa uczniów pod kierunkiem Pani Katechetki Katarzyny Pyzary przedstawiła okolicznościowy program słowno-muzyczny. Na wszystkich czekał też poczęstunek. Pani Dyrektor Katarzyna Kołodziejska w imieniu swoim i grona pedagogicznego złożyła życzenia świątecznej radości, rodzinnej miłości i pokładów nadziei płynącej z tajemnicy Zmartwychwstania. 

4 kwietnia 2023 r. uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę. Młodzież uczestniczyła we mszy  świętej celebrowanej przy Ołtarzu  Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, modląc się o pomyślne wyniki egzaminu dojrzałości. Wspólna modlitwa w tym szczególnym miejscu  jest wieloletnią tradycją naszej szkoły, w tym roku po raz pierwszy maturzyści zabrali ze sobą do Częstochowy sztandar nadany i poświecony w październiku ubiegłego roku.

Na kilkanaście dni przed oficjalnym startem pierwszego samolotu z najnowocześniejszego w Polsce Portu Lotniczego im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1076 r., w dniach 28 – 30 marca 2023 r. odbyło się testowanie wszystkich urządzeń  lotniskowych oraz sprawdzanie funkcjonowania służb i procedur dotyczących funkcjonowania lotniska. Setki „podróżnych” uczestniczyło w symulowanych epizodach, takich jak odprawa przed startem samolotu, reanimacja chorego pasażera, wyciek niebezpiecznej substancji, ewakuacja terminalu i wiele innych. Wśród placówek oświatowych i instytucji zaproszonych do udziału w testowaniu były Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Ponad 700 uczniów oraz grupa nauczycieli mieli okazję uczestniczyć w próbnych zdarzeniach, ale też poznać procedury i obiekty lotniska niedostępne dla pasażerów w normalnych warunkach funkcjonowania terminalu. Szkoły im. 72 Pułku Piechoty jako pierwsza placówka w Radomiu rozpoczęły kształcenie kadry dla radomskiego lotnika, uruchamiając kierunek technik lotniskowych służb operacyjnych.

Jako pierwsza szkoła w Radomiu i subregionie radomskim, która wprowadziła do swojej oferty edukacyjnej kształcenie w klasach mundurowych, zostaliśmy wyróżnieni zaszczytną rolą gospodarza i partnera organizacyjnego I Wojskowych Targów Służby i Pracy. Targi otworzyli uroczyście Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz płk dr Zdzisław Małkowski  - szef Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji jako główni organizatorzy. Wśród honorowych gości była Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska. Następnie przez dwa dni młodzież szkolna, a także dorośli mieszkańcy Radomia i woj. mazowieckiego zwiedzali stoiska wystawców, rozmawiali z żołnierzami wszystkich rodzajów sił zbrojnych, rekruterami do służby wojskowej, studentami uczelni kształcących kadry dla polskiej armii. Swoje stoisko miały Szkoły im. 72 Pułku Piechoty, prezentując dorobek i możliwości kształcenia w klasach Oddziału Przygotowania Wojskowego we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Nie lada atrakcją były pokazy nowoczesnego sprzętu wojskowego. Do Radomia został przetransportowany pojazd opancerzony Rosomak, można było podziwiać czołg Leopard, pojazd specjalny straży pożarnej, wozy dowodzenia, symulator dachowania samochodów i inne. Na chętnych czekała wirtualna strzelnica i żołnierska grochówka prosto z kotła. W  programie nie zabrakło koncertu Orkiestry Wojskowej z Radomia, wystąpił też zespół artystyczny z Grójca, odbyły się pokazy musztry. Targi okazały się bardzo ciekawą inicjatywą, życzliwie przyjętą przez lokalną społeczność. Przy pięknej słonecznej pogodzie, stoiska i plenerowe pokazy odwiedziły tłumy fanów polskiego wojska nie tylko z Radomia.

15 marca 2023 r. za sprawą podsumowania Tygodnia Integracji Kulturowej  staliśmy się „Szkołą harmonii wielokulturowej”. To międzynarodowy projekt realizowany w partnerstwie z francuską organizacją, dzięki któremu uczniowie mogli wymieniać się wiedzą na temat historii, kultury i współczesności swoich krajów. W przypadku Szkół im. 72 Pułku Piechoty były to: Ukraina, Kazachstan, Kirgistan i Polska, gdyż młodzież z tych państw kształci się w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Branżowej Szkole I stopnia. Niezwykle kolorowy i dynamiczny  program, przygotowany z inicjatywy i pod kierunkiem nauczycielki Alony Litwinowej, wypełniły pokazy strojów narodowych, tańców ludowych i śpiewu. Spotkanie zakończyła degustacja potraw pod

hasłem: wielokulturowy stół. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością dyrektorzy kilku szkół podstawowych z Radomia, reprezentacja Niepublicznych Szkół ZDZ w Starachowicach, pracodawcy. Wcześniej, w ramach Tygodnia Integracji Kulturowej uczniowie zwiedzali Radom, uczestniczyli w seansie filmowym w kinie, wzięli udział w konkursie z nagrodami. Podsumowując to przedsięwzięcie dyrektor szkoły Katarzyna Kołodziejska podkreśliła, że dla młodzieży udział w międzynarodowym programie był atrakcyjną lekcją otwartości na poznawanie innych kultur i radości integracji bez nacjonalistycznych uprzedzeń.

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1