Wypoczęci, uśmiechnięci, pełni pomysłów i zapału. W takich nastrojach 4 września 2023 r. powitali nowy rok nauki uczniowie Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu. Na młodzież czekali wychowawcy i nauczyciele, świetnie przygotowane i wyposażone pracownie dydaktyczne, w tym jedna z nowocześniejszych w mieście sal gimnastycznych. Z grona rekordowej liczby 1000 uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 podejmują naukę przy ul. Saskiej 4/6, w sposób szczególny byli witani pierwszoklasiści. Wybrali edukację na tak atrakcyjnych kierunkach, jak: logistyka, informatyka, lotniskowe służby operacyjne, transport kolejowy, hotelarstwo, żywienie i usługi gastronomiczne, usługi fryzjerskie i po raz pierwszy – na kierunku technik programista. Inaugurując uroczyście nowy rok szkolny, dyrektor Katarzyna Kołodziejska podkreśliła, że obecny rok nauki jest wyjątkowy, gdyż przypada w 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, nierozerwalnie kojarzonej mimo upływu lat z nowoczesnym kształceniem młodego pokolenia. Życzę – powiedziała Pani Dyrektor – by zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły wam zrealizować własne, wymarzone cele zawodowe. Na pewno pomogą w tym doświadczeni nauczyciele oraz ambitne programy ministerialne i europejskie, w których biorą udział Szkoły im. 72 Pułku Piechoty. Jedną z nowości jest Branżowe Centrum Umiejętności, które oznacza dla szkoły perspektywę dalszego rozwoju. Z okazji rozpoczęcia nowego roku nauki szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu ppłk Sławomir  Głowiński odczytał list skierowany do uczniów klas mundurowych przez gen. bryg. Mirosława Brysia, szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Jak przystało na placówkę oświatową, zaangażowaną w wychowanie patriotyczne i proobronne młodzieży, uroczystość uświetniła swoją obecnością kompania reprezentacyjna. Na zakończenie uczniowie udali się wraz z wychowawcami na spotkanie do sal lekcyjnych.

3E-LEARNING jest projektem umożliwiającym uczniom szkół średnich wzmocnienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania oraz niezbędnych umiejętności miękkich. Głównym elementem projektu 3E-LEARNING jest innowacyjna cyfrowa gra biznesowa, czyli narządzie szkoleniowe, które zaangażuje uczniów w wirtualną rywalizację. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu.

ABY ZDOBYĆ WIĘCEJ INFORMACJ I LUB BY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE 3E_LEARNING ODWIEDŹ  STRONĘ: WWW.3E-LEARNING.OR

 23 czerwca 2023 r. pożegnaliśmy rok szkolny 2022/2023. Oficjalnie i uroczyście, ale inaczej niż we wszystkich szkołach. Wręczanie świadectw, nagród dla prymusów i listów gratulacyjnych odbyło się w atmosferze festynu połączonego z motopiknikiem. A wszystko pod hasłem „Zaczynamy bezpieczne wakacje”. Swoje stoiska wystawili: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz  Fiat Tipo S-Design T-Jet by DDCustom, która zapewniła takie atrakcje, jak strefa car audio czy pokazy aut. Koniec roku szkolnego był także okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów. Na specjalnie przygotowanej scenie wystąpili między innymi duet akrobatyczny, grupa samoobrony, mistrzowska kompania reprezentacyjna. Na wszystkich czekał grill. Nie mogło obyć się bez życzeń udanego, wakacyjnego i bezpiecznego wypoczynku zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli. Złożyła je dyrektor szkoły Katarzyna Kołodziejska, a także licznie przybyli goście. Wśród nich wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska, przedstawiciele służb mundurowych i pracodawców, z którymi szkoła współpracuje w kształceniu zawodowym uczniów.

Technik informatyk, technik programista i technik informatyk z programem Cyber. Mil. z klasą to kierunki, w których obecnie kształcą się uczniowie Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, chcący zdobyć wysokie kwalifikacje w zawodach przyszłości. 22 czerwca 2023 r. reprezentacja tych klas wraz z dyrektor szkoły Katarzyną Kołodziejską uczestniczyła w symbolicznym wbiciu łopaty pod budowę nowoczesnej serwerowni Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu – Wacynie. Tego aktu dokonała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.  Nowa inwestycja stworzy w niedalekiej przyszłości atrakcyjne miejsca pracy dla przyszłych informatyków, choć nie tylko dla pracowników tego zawodu.  Z myślą o współpracy obejmującej m.in. zatrudnianie kadry, podpisane zostało porozumienie, którego sygnatariuszami są tylko 3 radomskie szkoły ponadpodstawowe, w tym Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, a także Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

20 czerwca 2023 r. w bardzo uroczystej oprawie absolwenci Technikum odebrali dyplomy zawodowe. – To pierwszy tak ważny dokument na ścieżce waszego kształcenia zawodowego. Następne będzie świadectwo maturalne, a na koniec – dyplom ukończenia studiów. Życzę, aby otrzymany dziś dyplom pomógł Wam odnaleźć się w dorosłym życiu zawodowym, albo na rynku pracy albo przy wyborze uczelni – zwróciła się do zgromadzonej młodzieży dyrektor szkoły Katarzyna Kołodziejska. Wśród tegorocznych absolwentów są uczniowie, którzy poprzez wcześniejszą naukę w gimnazjum Zakładu Doskonalenia Zawodowego związani byli ze Szkołami im. 72 Pułku Piechoty przez 7 lat. Wybierając technikum, mieli tutaj możliwość nauki w zawodach, które przygotowują kadry dla kluczowych obszarów gospodarki narodowej, jak również dla służb mundurowych. Warto wymienić takie kierunki, jak: technik transportu kolejowego, technik logistyk, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich. Zarówno wyboru kierunku kształcenia, jak i uzyskanego dyplomu zawodowego pogratulowała  absolwentom Pani Dyrektor, jednocześnie wyrażając uznanie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy swoim zaangażowaniem i kreatywnością przyczyniają się do stałego podnoszenia jakości nauczania.

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu znalazły się w zaszczytnym gronie 16 szkół w Polsce, które nawiązały współpracę z Wojskową Akademią Techniczną i prowadzą nabór do programu CYBER.MIL z klasą.
Program powstał, aby wesprzeć obronność kraju poprzez kształcenie profesjonalnych kadr w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. W ramach podpisanego porozumienia, Wojskowa Akademia Techniczna zorganizuje wykłady dla uczniów uczestniczących w programie „CYBER.MIL z klasą”. Szkoły mogą wybrać tematy spośród ponad 30 propozycji Wydziału Cybernetyki oraz 125 – pozostałych wydziałów. Jak zapowiedziała prodziekan ds. studenckich WCY dr Joanna Piasecka, już na początku lipca bieżącego roku odbędą się kilkudniowe warsztaty, w ramach których nauczyciele akademiccy WAT poprowadzą zajęcia dla uczniów.
Zapraszamy kandydatów od nowego roku szkolnego 2023/2024 do klasy patronackiej CYBER.MIL.
189a7032

W dniach 29-30 maja 2023 r. w stolicy polskich Tatr odbyła się ósma edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Wydarzenie na Placu Niepodległości w Zakopanem obserwowali licznie zgromadzeni turyści, mieszkańcy miasta, fotoreporterzy. A było co podziwiać: 16 drużyn - reprezentantów 16 województw, wyłonionych podczas przeglądów na szczeblu wojewódzkim, pokazało swoje umiejętności w trzech konkurencjach: program obowiązkowy, program dowolny i pieśń marszowa. Nasza kompania reprezentacyjna, która ok. miesiąca temu okazała się najlepsza na Mazowszu, nie zawiodła również w przeglądzie ogólnopolskim. Zajęcie II miejsca i tytuł wicemistrza Polski to największy dotychczasowy sukces. Warto dodać, że kompania liczy 20 uczennic i uczniów, jej obecnym dowódcą jest  Karolina Migdał. 2 czerwca br. dyrektor Katarzyna Kołodziejska spotkała się z wicemistrzowską drużyną, by złożyć młodzieży i jej opiekunom, nauczycielowi Pawłowi Raczyńskiemu oraz Bartłomiejowi Rogali, serdeczne gratulacje. Wszystko odbyło się w blasku fleszy i kamer telewizyjnych, gdyż na spotkanie przybyli dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych.

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1