Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują Wojskowe Targi Służby i Pracy. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej, wprowadzonych Ustawą o obronie Ojczyzny. Targi odbędą się w dniach 17-18 marca 2023 r. w godz. 9.00-18.00, jednocześnie w 16 miastach, w tym w Radomiu. Informacja ta powinna zainteresować wszystkich mieszkańców, którzy szukają ciekawej pracy, chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu i zobaczyć na żywo profesjonalizm żołnierzy Wojska Polskiego.

– Chcemy pokazać, że Wojsko Polskie to atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy, gdzie potrzebni są ludzie o różnych specjalnościach i zainteresowaniach. Gwarantujemy im przy tym rozwój osobisty poprzez szkolenia i kursy, możliwość awansu oraz brak rutyny – podkreśla Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej.

W Radomiu miejscem Wojskowych Targów Służby i Pracy będą Szkoły im. 72 Pułku Piechoty – ul. Saska 4/6. Liczni wystawcy, którzy przyjadą do naszego miasta, poinformują zainteresowanych o rekrutacji do Sił Zbrojnych, odpowiedzą na pytania na takie pytania, jak: na czym polega dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, jak zostać żołnierzem zawodowym, jakie są możliwości podjęcia innych rodzajów służby wojskowej, np. terytorialnej lub rezerwy aktywnej. Z kolei osoby poszukujące pracy na stanowiskach cywilnych w resorcie obrony narodowej będą mogli zapoznać się z ofertami w poszczególnych jednostkach i instytucjach wojskowych.

Program targów wzbogacą liczne atrakcje, w tym prezentacje nowoczesnego sprzętu m.in. quadów, wozów dowodzenia – Jelcz, Ford Ranger, motocykli Kawasaki, Rak, przeciwlotniczego zestawu rakietowego POPRAD, czołgu Leopard 2A5, kołowego transportera opancerzonego ROSOMAK. Wystąpi orkiestra wojskowa z Warszawy, odbędą się pokazy musztry w wykonaniu uczniów. Dodatkowo będzie można skorzystać z symulatorów 3D, refleksu, dachowania jak i wirtualnej strzelnicy. Dla najmłodszych dużą atrakcją będzie wojskowe maskowania twarzy oraz sportowy tor przeszkód. Na zakończenie nie zabraknie prawdziwego kulinarnego hitu - wojskowej grochówki.

 

Po raz pierwszy w tym roku w ramach Dni Otwartej Szkoły, jako jedyni w Radomiu, zapraszamy rodziców ósmoklasistów na spotkania z psychologiem. Dogodna forma warsztatów pozwoli lepiej poznać problemy młodzieży i łatwiej je rozwiązywać.

warsztaty

Fotorelacja - Wśród wystawców Radomskich Targów Sztuki

galeria2021 27

Fotorelacja z uroczystego zakończenia roku szkolnego 2021/2022

galeria2021 22

Fotorelacja z uroczystego ślubowania klas pierwszych 11.06.2021r.

galeria2021 21

Fotorelacja  zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

galeria2021 16

Fotorelacja  Hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej   

link

Fotorelacja  z  Dni Otwartych  - 24.02.2021r

link

Fotorelacja z wręczenia Certyfikatów ukończenia kursu Pletwonurka P1 -  17.02.2021r  

 link

 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ

które polega na dalszym zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 25 marca 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. nauczanie będzie realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacja dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia będzie przekazywana za pomocą dziennika elektronicznego.

Uprzejmie prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości przekazywanych w Vulkcanie oraz poczcie elektronicznej.


Radom, dnia 25 marca 2020 r.

W zwiazku z decyzją Rady Ministrów z dnia 11.03.2020 roku, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa w nawiązaniu do Polecenia Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach z dnia 11.03.2020 roku oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem  i zwalczaniem COVID-19

polecam:

Dyrektorom Szkół ZDZ  w Kielcach,

dyrektorom/ kierownikom jednostek organiozacyjnych ZDZ w Kielcach

Zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych ZDZ w Kielcach na okres 26 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami.

W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.

Aby pomóc w przygotowaniu się do takiej pracy przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

ZDALNE LEKCJE

Lekcje z internetu

 

Warszawa 13 marca 2020 r.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

 W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

 • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
 • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
 • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Pobierz PDF: APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

Po odbiór świadectw i dyplomów egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zapraszamy 30 sierpnia 2019 r. do sekretariatu szkoły od godz. 13.00.

Uroczysty przebieg miał informacyjny apel szkolny w dniu 26 marca 2018 r. Maturzyści, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymali świadectwa. – To bardzo ważny dokument, otwierający drzwi nawet do najlepszych pracodawców – zwróciła się do uczniów klas maturalnych technikum, którzy zdawali egzamin kwalifikacyjny w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Gratulacje odebrały także uczennice: Ola Sokołowska i Ola Dusińska – laureatki międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego „Romantyczna Kobieta”, jaki odbył się pod patronatem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Z kolei młodzież z klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum odebrała pamiątkowe albumy z bogatym serwisem zdjęciowym, dokumentującym uroczystość ślubowania w dniu 7 października ubiegłego roku.

Dni otwartej Szkoły
Dla Uczniów i Rodziców
"Integruj się z ZDZ"

Zapraszamy w dniach :

 • 22 i 23.03.2018 r.  godz. 9.30-11.40,
 • 21.04.2018 r. godz. 9.00-12.30

W programie :

 • Warszaty Kuchni Orientalnej,
 • Warszaty fryzjerskie,
 • Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy,
 • Zajęcia na strzelnicy,
 • Zajęcia z musztry i szkolenia wojskowego.

Na zakończenie:

Pokaz umięjętności Uczniów Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu.

 

o4 kwietnia 2017
Dni otwarte 2017 Szkół ZDZ w Radomiu


Program:

9.00 – 16.00 Warsztaty wyszkolenia strzeleckiego oraz instruktaż posługiwania się bronią palną, prowadzący:
Inspektor Paweł Raczyński – instruktor strzelania.

9.00 – 16.00 Pokazy i warsztaty czynne samoobrony z wykorzystaniem elementów judo, kickboxingu i
karate, Komenda Mazowiecka Policji w Radomiu – prowadzący instruktor samoobrony, taktyk i
technik interwencji. W pokazach można wziąć czynny udział, zmagając się na matach
z instruktorami oraz poznać podstawowe chwyty walki wręcz (na warsztatach obowiązuje
strój sportowy).

9.00 – 16.00 Pokazy musztry paradnej z wykorzystaniem broni białej oraz indywidualnego i grupowego
wyszkolenia w zakresie musztry, prowadzący: ppłk Witold Kalisiak, major Andrzej Wójtowicz.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 - Warsztaty i pokazy „Kuchnie świata”, prowadzi mistrz kulinarny
Katarzyna Grabusińska. W trakcie warsztatów zapraszamy na degustację przygotowanych dań.

9.00 – 16.00 Prezentacje pracowni: informatycznej, fryzjersko-kosmetycznej i wizażu, gastronomicznej,
salonu fryzjerskiego, Szkolnej Izby Pamięci, a także sal szkoleniowych: spawalniczej, CNC i
stanowiska kierowcy wózków jezdniowych.

11.00 – 13.00 Konkurs fryzjersko – kosmetyczny dla uczniów szkół fryzjerskich ponadgimnazjalnych oraz
Konkurs plastyczny na projekt rysunkowy dla uczniów szkół gimnazjalnych z profesjonalną
oprawą muzyczną non stop. Konkurs rozpoczyna się o godz. 11.00, czas trwania 90 min.,
ogłoszenie wyników obu konkursów oraz nagrodzenie zwycięzców ok. godz. 13.00.
Prowadzący – Wojtek Szymański z Radia Eska.
W przerwie konkursu: pokaz sztuki magicznej, występy nagrodzonych w konkursach zespołów
muzycznych i grup tanecznych.

Nauczyciele oraz uczniowie biorący czynny udział w wybranych warsztatach otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności
Na placu obok szkoły podziwiać będzie można sprzęt i wyposażenie służb mundurowych – policji i służby więziennej

Gość specjalny Dni otwartych Michał Żeromiński:
bokser zawodowy z Radomia, srebrny medalista mistrzostw Polski i turnieju im. Feliksa Stamma, brązowy medalista z Pekinu. W karierze amatorskiej stoczył 165 walk. W 2012 debiutował na zawodowym ringu.

button

sziennik

KP

 Oddziały Przygotowania Wojskowego

OPW logo 

Branżowe Oddziały Wojskowe

 2 2 1